Dit is een beknopte weergave van het volledige reglement welke u hier kunt downloaden

De wedstrijdformulieren van gespeelde wedstrijden moeten het gehele seizoen bewaard worden.

Alle zaken omtrent de libre competitie is Biljartpoint bindend.
Bij de competitie wedstrijden zorgen de teamleiders van de 2 teams voor het juist invullen van de uitslagformulieren.
Uitslagen van gespeelde wedstrijden moeten uiterlijk op de zondag volgend op de speelavond voor 11 uur zijn ingevuld zijn op biljartpoint.
Op de laatste speelavond moet voor het verlaten van het clublokaal de thuis vereniging eerst de uitslag op biljartpoint invoeren
De teamleider die een uitslagformulier ondertekent moet naam en handtekening plaatsen
Het is verboden onder een valse naam te spelen.

Invallerbepaling.
Een invaller is:
 a) Een reservespeler
 b) Een competitiespeler uit een lager team
 c) Een competitiespeler uit een hoger team
 d) De 3de speler van het team speelt de 4de partij (mag 3 keer per seizoen)
Moyenne van de invaller
  Het maximale invallermoyenne wordt per klasse vermeld.
 In overleg met de Competitieleider kan hiervan worden afgeweken.
Voor elke klasse is een minimum aantal te spelen caramboles van kracht.
De invaller speelt op de plaats waar zijn/ haar moyenne past.
Bij een dubbel partij speelt de speler 10% meer bij de laaste partij
Indien de invallerbepaling foutief wordt toegepast, is de partij ongeldig.
De in overtreding zijnde speler krijgt dan 0 punten

Tijd en verzetten.
Is een team een half uur na de vastgestelde aanvangstijd van de wedstrijd niet met 3 personen aanwezig,
en/of is de laatste speler anderhalf uur na de vastgestelde aanvangstijd niet aanwezig, dan wordt de wedstrijd beëindigd.
Met voorafgaand bericht aan- en instemming van de tegenstander, kan hiervan worden afgeweken.
De wedstrijden in de eerste en de tweede klas beginnen uiterlijk om 19.30 uur.
U wordt verzocht om om 15 minuten voor aanvang aanwezig te zijn met minimaal 3 personen.

Mocht men om één of andere reden niet aan de voornoemde voorwaarden kunnen voldoen,
dan kan er alleen nog geldig worden gebiljart, als de tegenstander en eventueel de
Competitieleider met een te treffen regeling akkoord gaat.

Men kan weigeren om na 23.30 uur nog met een partij te beginnen.
Deze partij moet wel in dezelfde week worden gespeeld. Een begonnen partij moet uitgespeeld worden.

Het verzetten van een wedstrijd hoort op de volgende wijze te verlopen:
Eerst een afspraak maken met de tegenstander over een nieuwe datum.
Dan contact opnemen met de wedstrijdleider van de thuisclub.
De wedstrijd dient binnen 14 dagen ingehaald te worden,
In overleg kan ook in de herfstvakantie, winterstop of voorjaarsvakantie worden ingehaald.
Als het niet thuis kan, dan bij de tegenstander of op een neutraal biljart. Om zo de competitie eerlijk te laten verlopen.

Op de laatste speelavond wordt men geacht een half uur eerder te beginnen in alle klassen.
Het is de bedoeling dat alle teams na afloop van hun wedstrijd de kampioen feliciteren,
in de betreffende lokatie waar dan tevens de prijsuitreiking plaatsvind

Het ondertekenen van het wedstrijdformulier betekent akkoord met hetgeen op het formulier vermeld staat,
en is onherroepelijk, indien juist ingevuld.

Een wedstrijd is ongeldig wanneer:
 de wedstrijd plaatsvindt buiten de vastgestelde speelweek, zonder
 toestemming van de
Competitieleider
 Een partij is ongeldig wanneer:
 Niet het juiste aantal caramboles is gespeeld.
 De invallersbepaling verkeerd is toegepast.
 Puntentelling wordt dan ook aangepast (bijv. 3-3 of 3-2 )


Een partij is ook ongeldig, als onder valse naam wordt gespeeld.
Indien mocht blijken, dat beide partijen hiervan op de hoogte waren,
volgt boete en/of schorsing van beide teams voor de rest van de competitie.

Bij niet opkomen van een speler, wordt de uitslag 4-0 voor de opgekomen speler.
Bij niet opkomen van een team, wordt 16 punten in mindering gebracht

 
 
  Home
  Spelsoorten
    Libre
    Reglement
    punten correcties
  Documenten
  Ere leden
Home    Biljart point    Links    Contact    Help  
©Copyright 2006-2024- Content: BB LOGO / Design: BB LOGO. Alle rechten voorbehouden.